ДОСТЪП ДО
Демонстрационен интерфейс


Информация:
 Български мрежи
 Блокирани сайтове
 Банери на АйПиАкт

Инструменти:
 Проверка на IP
 Агрегатор
 Генератор за маскиране

 

Генератор за маскиране

Инструкции

Маскирането на резервирани частни адреси поражда няколко сериозни проблема:


● Затруднен достъп до определени сървъри поради много едновременни връзки

● Липса на информация дори за въможните потребители зад даден реален адрес

● Неработоспособност на сайтове при динамична смяна на реалните адреси

Всичко това налага компромисно решение, което разделя резервираните частни адреси на групи и всяка група използва точно определен реален адрес. Много е трудоемко да се постигне оптималност, ако правилата се създават ръчно. Не е за подценяване и натоварването на рутера, ако не се използват оптимални правила. Оптималността зависи от това кои конкретно адреси се използват и кои - не. Това не значи, че добавянето на нов адрес няма да работи, защото тази информация се използва само за оптимизиране на правилата и това не ограничава работещите адреси. На практика промяна с +/- 10% в броя на адресите не се отразява съществено на оптималността на генерираните правила.


Задават се всички използвани адреси, по един на ред. Формата за описание на реалните адреси е от вида a.b.c.d-e, по един интервал на ред (например 10.11.22.1-254). Не се препоръчва включването на адреси, които завършват на 0 или 255, заради многото неправилно конфигурирани рутери, които ги възприемат като broadcast адреси. Трябва да се зададе и дълбочината на хеширане в брой битове. При изчерпване на реалните адреси се използват отново първите от списъка.


Ниво на хеширане:
Списък адреси:
Реални адреси:

.: BGtop.net :.