ДОСТЪП ДО
Демонстрационен интерфейс


Информация:
 Български мрежи
 Блокирани сайтове
 Банери на АйПиАкт

Инструменти:
 Проверка на IP
 Агрегатор
 Генератор за маскиране

 
За АйПиАкт

Кратка история на АйПиАкт

АйПиАкт започва развитието си от началото на 2000 година, заедно с първите комерсиални квартални LAN мрежи в София. Развива се заедно с мрежите, в които се използва, като постепенно отговаря на изискванията за повече възможности и скалируемост. Оформянето му като готово решение за управление на трафик със собствен сайт и онлайн демо става през януари 2003 година. След първата си година на пазара се използва на над 50 сървъра с десетки хиляди клиенти.


Развитието на кварталните LAN мрежи

Масовото навлизане на интернет в дома даде началото на кварталната локална мрежа. Постепенно малките квартални мрежи се окрупниха и някои от тях станаха градски мрежи. Броя на клиентите на подобни услуги нарастна хилядократно за сравнително кратък период. Общият обем на генерирания трафик нараства още по-бързо - увеличава се не само броя на потребителите, но и трафика на всеки потребител.


Управлението на такава мрежа не може да бъде хоби. Дори при наличие на необходимия квалифициран персонал и техника, трудно се постига стабилност и безпроблемна работа. Алтернатива е използването на хардуерен рутер за управление - основно предимство е стабилността, докато недостатъците са много - подобни мрежи генерират много голям трафик, а хардуерните решения, които могат да го обработят са много скъпи, изискванията към квалификацията на персонала са много високи, конфигурирането на повечето такива рутери за разделяне на трафика на групи не е тривиално, управлението на скоростта не отговаря на високите изисквания на пазара за споделени и частично гарантирани услуги.


Цели на развитие

АйПиАкт е решение с високи стабилност и производителност. Винаги при взимането на решение за добавянето на нова функционалност се има предвид как тя ще се отрази на бързодействието. В много от случаите се предпочита бързодействието пред възможностите. При разработването на нови версии промените се правят на малки стъпки със строг контрол на качеството.


● Нови възможности

Новите възможности трябва да отразяват промените в пазара на интернет услуги, за да се постигне синхрон между изисквания и предлагани услуги. Цели се по-добър контрол и интегриране на управлението на целия процес, за да се автоматизира максимално и да се избегне фактора на човешката грешка.


● По-добра производителност

Подобряването на производителността (броя адреси и клиенти и общия им трафик към натоварването на даден хардуер) е цел, която противоречи на повечето нови функции. Има два начина за добавяне на нещо ново - лесен и бърз, който обаче намалява производителността в пъти и труден и бавен, който обаче не променя съществено изискванията към хардуера. Когато се засяга производителността, ние винаги избираме правилния начин - този, който няма да изисква удвояване на работната честота на процесора. Увеличаването на производителността при запазване на съществуващите функции е основна цел при развитието на АйПиАкт.


● По-лесна поддръжка

Основен проблем при решенията базирани на PC хардуер е неговата ниска стабилност - несъвместимост и ниско качество на компонентите. Предимство е ниската цена и лесното намиране и заменяемост на дефектните компоненти. От самото начало АйПиАкт прилага два метода за намаляване на загубата на данни - ежедневен backup и RAID. Дори при тяхното прилагане важен фактор за оптимизация остава времето за възстановяване на една система от backup след тоталния и срив. Разработваме методология, която да намали това време до 15 минути от реакцията на оператор в случай, че е наличен backup и нов хардуер за замяна. За случаите, които изискват още по-висока надеждност предвиждаме автоматично решение с резервен сървър.

.: BGtop.net :.